Confraria Pescadors “Sant Pere” de Vinaròs

6 juny 2014 | Alè Vinarossenc 2014

El 3 de maig de 1939, es va constituir el aleshores denominat “Pòsit de pescadors Sant Pere” de Vinaròs, regit per una Junta Rectora.

L’administració de la llotja de peix la regentava la Sra. Teresa Albalat (viuda de D. Facundo Fora) fins que per acord de la junta passa la Llotja a ser administrada pel Pòsit de pescadors.

El 22 de maig de 1964, per acord adoptat pel Delegat Nacional de Sindicats, es va portar a efecte l’aprovació de nous i actuals reglaments, pels quals es regiria la Confraria Sindical de Pescadors Sant Pere de Vinaròs.

Finalment, a partir dels anys 70, va passar a denominar-se definitivament “Confraria de pescadors Sant Pere”.