Pedro Barceló Batiste

19 juny 2002 | Alè Vinarossenc 2002

Pedro Barceló (Vinaròs, 1950) és un dels més destacats historiadors europeus de l’antiguitat clàssica. Format a Alemanya, ha estat professor en diverses universitats d’aqueix país. Des de 1993 ocupa la càtedra d’Història Antiga de la Universitat de Postdam i és director de l’Historisches Institut.

Ha estat Premi Heisenberg d’investigació per la Universitat d’Augsburg en 1992, i Premi Nacional d’Investigació en 2001. Habitual conferenciant en universitats i divulgador en els canals culturals televisius alemanys, entre els seus últims llibres en alemany destaquen les biografies de Constanci II i d’Anníbal, dos dels personatges històrics dels quals Barceló és un reconegut especialista.

Va ser fundador i codirector del Grup Europeu d’Investigació Històrica “Potestas”, creat i participat pels components de les àrees d’Història Antiga, Medieval i Història de l’Art de les universitats de Postdam i Jaume I.

És membre corresponent de la Reial Acadèmia Espanyola de la Història i d’altres prestigioses institucions i associacions, com ara la Verband der Historiker Deutschlands, la Mommsengeseiischaft, la Brandenburgische Historische Kommission, o l’American Philological Association.

Ha estat professor invitat en I’École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, a París, i en les universitats de Pretòria, Sofia, Barcelona, València i Jaume I. Des de 2003 és membre del Comitè Científic d’avaluació dels programes «Ramón y Cajal» i «Juan de la Cierva» del Ministeri d’Educació i Ciéncia d’Espanya.