Fundació Caixa Vinaròs

Bases

XIX Festival Internacional de curtmetratges de Vinaròs “Agustí Comes”. Juliol 2020

Bases de participació

El format d’enviament serà en DVD, USB o mitjançant plataformes digitals.

Seran admesos un màxim de 2 curts de ficció per participant, estrenats a partir de gener del 2019 (inclòs) . No s’admetran documentals, ni curts de caràcter publicitari, institucional o d’animació.

La durada màxima dels curts serà de 20′

La temàtica serà lliure.

Hauran d’estar subtitulats en castellà o català tots aquells curts que no estiguen rodats en qualsevol d’aquests dos idiomes.

Inscripció

Les còpies s’hauran d’enviar abans del 15 de maig de 2020:

Per correu ordinari a
Fundació Caixa Vinaròs
Carrer Socors, 64
12500 Vinaròs (Castelló)
(a l’atenció de Nati Romeu)

Tel.: 964 456 046

Per correu electrònic a
fundacio@caixavinaros.org

Documentació necessària

  • Fotocòpia del DNI o document d’identitat del director o la directora
  • Fotografia d’alguna seqüència i cartell anunciador

Les despeses d’enviament de còpies per correu ordinari, seran a càrrec dels/les participants. Les còpies no es tornaran i les no reclamades en acabar el festival, es destruiran. L’organització no es responsabilitzarà dels danys que puguen patir les còpies durant el transport.

Drets d’exhibició i Jurat

El Jurat triarà entre totes les obres presentades, un total de 12 curts que seran els finalistes i els que concursaran per l’obtenció del Premi del Públic i del Premi del Jurat.

Es proporcionarà la llista dels finalistes abans del 5 de juliol del 2020.

La decisió del Jurat, serà inapel·lable.

L’organització podrà fer ús de fotografies dels curts, per a la promoció en premsa.

Les projeccions seran durant els mesos de juliol i setembre del 2020.

Els Premis

Premi del públic

Patrocinat per l’Ajuntament de Vinaròs
1000€.- i escultura de Lukas Ulmi (*)

Premi del jurat

Patrocinat per la Fundació Caixa Vinaròs
1000€.- i escultura de Lukas Ulmi (*)

(*) Peça única

Premi Vinaròs en curt “Felipe Osanz”

Podran participar tots aquells curtmetratges que estiguen relacionats d’alguna manera amb la ciutat de Vinaròs (rodats, interpretats, dirigits, musicats, etc.).

En aquest cas, podran participar tot tipus de curts: ficció, documentals, d’animació, etc. i la durada màxima serà de 45′

Les adreces per enviament de còpies seran les mateixes que les del Premi del Públic i del Jurat i la data màxima d’enviament serà el 30 de juny de 2020.

Premi Vinaròs en Curt

Patrocinat per Fundació Caixa Vinaròs
El premi l’atorgarà el Jurat del Festival i està dotat en 600 €.