Fundació Caixa Vinaròs

Bases

XXI Festival Internacional de curtmetratges de Vinaròs “Agustí Comes”. Juliol 2022

Bases de participació:

El format d’enviament serà en DVD, USB o mitjançant plataformes digitals.

És imprescindible que els curts a enviats, tinguen l’opció de descàrrega per a la visualització del jurat.

Seran admesos un màxim de 2 curts de ficció per participant, estrenats  a partir de gener del 2021  (inclòs) . No s’admetran documentals, ni curts de caràcter publicitari, institucional o d’animació.

La durada màxima dels curts serà de 20′

La temàtica serà lliure.

Hauran d’estar subtitulats en castellà o català tots aquells curts que no estiguen rodats en qualsevol d’aquests dos idiomes.

Els curts que no compleixin els requisits esmentats, seran desestimats

Inscripció:

Les còpies s’hauran d’enviar abans del 30 d’abril de 2022

Per correu ordinari a l’adreça:

Fundació Caixa Vinaròs

Carrer Socors, 64

12500 Vinaròs

(a l’atenció de Nati Romeu)

Tel.: 964 456 046

Per correu electrònic a:

fundacio@caixavinaros.org

 o per plataforma digital

La còpia haurà d’anar acompanyada de la fitxa d’inscripció annexa a més de:

·       Fotocòpia del DNI o document d’identitat del director o directora

·       Fotografia d’alguna seqüència i cartell anunciador

Les despeses d’enviament de còpies per correu ordinari, seran a càrrec dels/les participants. Les còpies no es tornaran i les no reclamades en acabar el festival, es destruiran. L’organització no es responsabilitzarà dels danys que puguen patir les còpies durant el transport.

Drets d’exhibició i Jurat:

El Jurat triarà entre totes les obres presentades, un total de 12 curts que seran els finalistes i els que concursaran per l’obtenció del Premi del Públic i Premi del Jurat.

Es proporcionarà la llista dels finalistes abans del 5 de juliol del 2022.

La decisió del Jurat, serà inapel·lable.

L’organització podrà fer ús de fotografies dels curts, per a la promoció en premsa.

Les projeccions seran durant els mesos de juliol i octubre del 2022.

Premis:

Premi del públic, patrocinat per l’Ajuntament de Vinaròs:

1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*)

Premi del jurat patrocinat per la Fundació Caixa Vinaròs:

1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*)

 (*) Peça única

Premi Vinaròs en curt “Felipe Osanz”.

Podran participar tots aquells curtmetratges que estiguen relacionats d’alguna manera amb la ciutat de Vinaròs (rodats, interpretats, dirigits, musicats, etc.).

En aquest cas, podran participar tot tipus de curts: ficció, documentals, d’animació, etc. i la durada màxima serà de 45′

Les adreces per enviament de còpies seran les mateixes que les del Premi del Públic i del Jurat i la data màxima d’enviament serà el 30 de juny de 2022.

El premi l’atorgarà el Jurat del Festival i està dotat en 600 €. Està patrocinat per Fundació Caixa Vinaròs.