ITER; L’Energia del Sol a la Terra

S’inicia en 9 Dies, 37 Minuts

març 29, 2019 7:30 pm

ITER, de l’anglès International Thermonuclear Experimental Reactor, és un projecte internacional  d’investigació i estudi per a una potencial futura construcció d’un reactor de fusió nuclear a gran escala, que permetria obtenir energia com a les centrals nuclears, actualment totes amb reactors de fissió.

Un dels objectius és que l’ITER assoleixi la fita de poder produir energia de forma contínua

Es tracta d’obtenir energia elèctrica de la calor produïda per la fusió de l’hidrogen, un combustible inesgotable, en un procés sense emissions que contribueixin al canvi climàtic i amb pocs residus radioactius.

El director general de l’ITER és el francès Bernard Bigot i ha assenyalat amb motiu d’aquesta fita en la construcció que les apostes són molt altes. “Quan provem que la fusió és una font d’energia viable, amb el temps reemplaçarà la crema de combustibles fòssils, que són no renovables i no sostenibles. La fusió complementarà l’energia eòlica, la solar i altres formes d’energia renovable “.

El vinarossenc Cristian Casanova  Gerent del projecte, ens explicarà el punt en què es troba el projecte i què pot significar per al futur de les energies renovables.