Presentació del llibre “Pere Labernia i Esteller”

octubre 26, 2019 7:00 pm

Presentació del llibre “Pere Labernia i Esteller” a càrrec dels autors

Joan Ferreres i Josep Gausach dintre del Foro Agustin Delgado

Pere Labèrnia i Esteller va ser un dels personatges maestratencs més coneguts i influents del segle XIX.

Mestre, filòleg i lexicògraf, va publicar diverses obres de lingüística, de les quals hi destaca el Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina, el popular Diccionari Labèrnia, referència de la cultura catalana fins l’arribada del Diccionari Fabra, ja al segle XX. Això ha comportat que hagen estat nombrosos els autors que s’han fixat en aquesta figura i els seus volums, però fins ara Pere Labèrnia no havia estat objecte d’una biografia que l’estudiara al complet, des de la seua infantesa fins el llegat cultural i lingüístic que ha deixat la seua tasca.

Els historiadors Joan Ferreres i Josep Gausachs han resolt aquesta mancança amb la publicació del llibre Pere Labèrnia i Esteller. Gran lexicògraf de la llengua catalana i humanista del segle XIX, que edita Onada Edicions. Es tracta d’una biografia que té en compte tota la seua trajectòria vital: des de la Traiguera natal, la seua etapa infantil i juvenil, passant pels estudis al Seminari de Tortosa, fins a tots els aspectes acadèmics, professionals, culturals, editorials i personals, viscuts intensament a Barcelona, que el va acollir