José Domingo Doria Forner

19 juny 2013 | Alè Vinarossenc 2013

José Domingo Doria Forner, fill de Julián i Nativitat, va nàixer a Vinaròs el 16 de setembre de 1947 al carrer Costa i Borràs. És el gran de dos germans

Va estudiar a l’escola Sant Sebastià, en aquells temps coneguda com “Grupo de Baix”, on va tenir com a mestres don José i don Elias. Va cursar batxillerat fins al segon curs a l’Acadèmia Vidal del carrer de Sant Francesc i a I‘institut laboral de Benicarló,

Als 14 anys va començar a treballar com a aprenent a I‘empresa d’electricitat i fontaneria dels Germans Forner, fins que als 19 anys va haver de marxar cap a Cartagena a complir el servei militar, En tornar-hi, es va reincorporar a la mateixa empresa.

El 15 d’abril de 1972 va ingressar a la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Vinaròs, com a electricista i fontaner

Just un any després, el 15 d’abril de 1973 es va casar amb la núvia de sempre, Paquita, amb qui ha tingut tres filles: Sílvia, Estefania i Laura,

El 19 de novembre de 1977 ocupa la plaça d’encarregat i exerceix les dues funcions durant un temps, fins que I ‘Ajuntament va contractar un nou electricista,

La funció d’encarregat la va mantenir fins a la jubilació, al setembre del 2012, després de 40 anys i 4 mesos treballant a I ‘Ajuntament de Vinaròs sota el mandat de sís alcaldes: Luis Franco, Ramon Bofill, Jacinto Moliner, Javier Balada, Jordi Romeu i Juan Bautista Juan,

El caràcter obert, però a la vegada ferm i perseverant, I’ha fet una persona estimada i respectada per les diferents entitats, associacions i pels companys amb qui ha treballat, per implicar-se amb la feina sense tenir en compte horaris ni dies festius,

A més de la dedicació professional al nostre poble, va ser un dels impulsors, juntament amb l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Castelló i l’Ajuntament de Vinaròs, de I‘obertura i posada en marxa del Centre de Dia de Vinaròs per a malalts d’Alzheimer I ‘any 2002, entitat a la qual encara segueix vinculat.

Ara, ja jubilat, gaudeix de la família i exerceix  d’avi dels néts